Home / Rok szkolny 2021 - 2022 / Mickiewiczowskie Śniadanie Mistrzów 114

Kilkadziesiąt zdjęć z imprezy z dnia 31.05.2022 r. Gościliśmy w Micku uczniów klas ósmych. W ramach Dnia Otwartego Szkoły zorganizowaliśmy z inicjatywy pana dyr. Mariusza Domańskiego Mickiewiczowskie Śniadanie Mistrzów, na które zaproszeni zostali ósmoklasiści - finaliści i laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych oraz finaliści i laureaci olimpiad z naszego liceum. Były z nami również osoby nagrodzone w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Adama Mickiewicza.