Home / Rok szkolny 2021 - 2022 / Dzień bez plecaka 28

Zdjęcia z dnia bez plecaka, w którym uczniowie przybory szkolne umieścili w przedmiotach na co dzień służących do innych celów. np koszyk sklepowy.